Алтанзаяа Г

монгол

Бүтээлүүд

Өртгийн бүртгэл

Өртгийн бүртгэл

18,000 ₮
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

15,000 ₮
Монгол улсын татварын тогтолцоо

Монгол улсын татварын тогтолцоо

25,000 ₮
Аудит

Аудит

25,000 ₮
Taxation System of Mongolia Japan

Taxation System of Mongolia Japan

35,000 ₮
Taxation System of Mongolia English

Taxation System of Mongolia English

35,000 ₮
Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

30,000 ₮
Tатварын бүртгэл I

Tатварын бүртгэл I

35,000 ₮
Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ

25,000 ₮
Татвар

Татвар

25,000 ₮
Санхүүгийн хяналт шалгалт

Санхүүгийн хяналт шалгалт

10,000 ₮
Аудитын эрсдэл

Аудитын эрсдэл

500 ₮
Татварын бодлогыг шинэчилье

Татварын бодлогыг шинэчилье

500 ₮
Татварын талаарх төрийн үйлчилгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудалд

Татварын талаарх төрийн үйлчилгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудалд

500 ₮
Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

500 ₮
Монгол Улсын татварын бодлогын төлөв  байдал

Монгол Улсын татварын бодлогын төлөв байдал

500 ₮
Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

500 ₮
Татварын үйлчилгээний мэргэшилд нэгдсэн англи нэр томъёо хэрэглэх, үйлчилгээнд баримтлах стандартыг хэрэгжүүлэх нь

Татварын үйлчилгээний мэргэшилд нэгдсэн англи нэр томъёо хэрэглэх, үйлчилгээнд баримтлах стандартыг хэрэгжүүлэх нь

500 ₮
Татварын хуулийн шинэчлэлийн асуудалд

Татварын хуулийн шинэчлэлийн асуудалд

500 ₮
Татварын тогтолцооны шинэчлэлд

Татварын тогтолцооны шинэчлэлд

500 ₮
Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм гэж юу вэ?

Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм гэж юу вэ?

500 ₮
ОУТ-ын шинэчлэл ба Монгол улс

ОУТ-ын шинэчлэл ба Монгол улс

500 ₮
Олон талт конвенц

Олон талт конвенц

500 ₮
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт

500 ₮
Татварын тогтолцооны үр ашиг – татвар алба, татвар агентлаг/татвар төлөгчийн  харилцаа

Татварын тогтолцооны үр ашиг – татвар алба, татвар агентлаг/татвар төлөгчийн харилцаа

500 ₮
Монгол улсын татварын бодлого, шинэчлэлийн судалгаа

Монгол улсын татварын бодлого, шинэчлэлийн судалгаа

500 ₮
Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем- Татварын боловсролын асуудал

Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем- Татварын боловсролын асуудал

500 ₮
Нягтлан бодох бүртгэл, Татварын зөвлөхийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

Нягтлан бодох бүртгэл, Татварын зөвлөхийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

500 ₮
Орлогын албан татварын бүртгэл, тайлагналын асуудал

Орлогын албан татварын бүртгэл, тайлагналын асуудал

500 ₮
Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

500 ₮
Татвар төлөх үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Татвар төлөх үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

500 ₮
Education of taxation

Education of taxation

500 ₮
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулан бүртгэх нь

Санхүүгийн тайлан, татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулан бүртгэх нь

500 ₮
Худалдааны салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг

Худалдааны салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг

500 ₮
Далд эдийн засаг - татварын механизмын үйлчлэлийн уялдаа

Далд эдийн засаг - татварын механизмын үйлчлэлийн уялдаа

500 ₮
Монгол Улсын татварын бодлогын шинэчлэл, орчин үе

Монгол Улсын татварын бодлогын шинэчлэл, орчин үе

500 ₮
Төрийн үйлчилгээнд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гүйцэтгэх үүрэг

Төрийн үйлчилгээнд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гүйцэтгэх үүрэг

500 ₮
Татварын боловсрол-сургалтын асуудал

Татварын боловсрол-сургалтын асуудал

500 ₮
Татварын нягтлан бодох бүртгэлийн систем, хандлага

Татварын нягтлан бодох бүртгэлийн систем, хандлага

500 ₮
Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

500 ₮
Татварын механизм, татварын нягтлан бодох

Татварын механизм, татварын нягтлан бодох

500 ₮
Татварын оновчлолд амьдрах чадварын онолыг хэрэглэх нь

Татварын оновчлолд амьдрах чадварын онолыг хэрэглэх нь

500 ₮
Татварын бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Татварын бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

500 ₮

Үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!