Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль

Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #1

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн сэтгүүл

Санал болгох контентууд

Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #11

Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #11

Гишүүнчлэл
Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2000000 тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2000000 тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Үнэгүй
Зардал үйлдвэрлэл, ашгийн хамаарлын шинжилгээг ашиглан удирдлагын шийдвэр гаргалтанд нөлөөөлөх нь

Зардал үйлдвэрлэл, ашгийн хамаарлын шинжилгээг ашиглан удирдлагын шийдвэр гаргалтанд нөлөөөлөх нь

Үнэгүй
Санхүүгийн тайлан баланс, түүнд дүн шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгсэл болгох нь

Санхүүгийн тайлан баланс, түүнд дүн шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгсэл болгох нь

Үнэгүй
Өндөр насны тэтгэврийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Өндөр насны тэтгэврийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Эрчим хүчний салбарын нэгж дэх бүтээмжийн судалгаа, үр дүнгийн зарим асуудал

Эрчим хүчний салбарын нэгж дэх бүтээмжийн судалгаа, үр дүнгийн зарим асуудал

Үнэгүй
Лизингийн өнөөгийн байдал түүнийг хөгжүүлэх арга зам

Лизингийн өнөөгийн байдал түүнийг хөгжүүлэх арга зам

Үнэгүй
Жуулчны баазуудын эрчим хүчний асуудлыг сайжруулах боломж

Жуулчны баазуудын эрчим хүчний асуудлыг сайжруулах боломж

Үнэгүй