Таны хайсан хуудас олдсонгүй :(

Санал болгох контентууд

Эргэлтийн хөрөнгийн бүтэц, зүй зохистой ашиглах, тулгамдсан асуудлууд

Эргэлтийн хөрөнгийн бүтэц, зүй зохистой ашиглах, тулгамдсан асуудлууд

Гишүүнчлэл
ЭБША-н дахь иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

ЭБША-н дахь иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Үйлчилгээний ажилтнуудын the big five inventory тестэд үнэлэгдэх зан чанарын үзүүлэлт болон ажлын оролцооны хамаарлыг судлах нь

Үйлчилгээний ажилтнуудын the big five inventory тестэд үнэлэгдэх зан чанарын үзүүлэлт болон ажлын оролцооны хамаарлыг судлах нь

Гишүүнчлэл
Органик бүтээгдэхүүнд хандах хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Органик бүтээгдэхүүнд хандах хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Гишүүнчлэл
Үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны өртөг тооцох аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь

Үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны өртөг тооцох аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл
Борлуулалтыг идэвхижүүлэх арга зам

Борлуулалтыг идэвхижүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл
Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #3

Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #3

Гишүүнчлэл
Үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл