Таны хайсан хуудас олдсонгүй :(

Санал болгох контентууд

Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал

Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал

Үнэгүй
Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функц болох сонгон шалгаруулалтын ярилцлагыг боловсронгуй болгох нь

Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функц болох сонгон шалгаруулалтын ярилцлагыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл
Нэр үгийн тоо, англи монгол хэлний нэр үгийн олон тоог харьцуулах нь

Нэр үгийн тоо, англи монгол хэлний нэр үгийн олон тоог харьцуулах нь

Гишүүнчлэл
Чингис хааны гарамгай жанжин Сүбээдэй баатар

Чингис хааны гарамгай жанжин Сүбээдэй баатар

10,000 ₮
Эдийн засаг: Онол, практик #17

Эдийн засаг: Онол, практик #17

Гишүүнчлэл
Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ойлголт, шинж

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ойлголт, шинж

Гишүүнчлэл
Чанга дэглэмтэй хорих ангийн харуул хамгаалалт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Чанга дэглэмтэй хорих ангийн харуул хамгаалалт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Арилжааны банкны хөрвөх чадварын эрсдлийг бууруулах боломж

Арилжааны банкны хөрвөх чадварын эрсдлийг бууруулах боломж

Гишүүнчлэл