Төсвийн зарлага

Бүтээлийн тайлбар

Ямар ч улс оройд нийгмийн бараа гэдэг бол тус улсын оршин тогтнох үндэс нь болдог. Тухайлбал, батлан хамгаалах, эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль хамгаалал гэх мэт. Тиймээс энэ бүх үйл ажиллагааг саихүүжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр зайлшгүй шаардлагатай. Харамсалтай нь нийгмийн барааиаас ашиг хонжоо олж болохгүй учир үүнийг хувийн пүүс компаниуд санхүүжүүлдэггүй. Иймээс үүнийг зайлшгүй улсаас буюу улсын төсвөөс саихүүжүүлнэ.

Санал болгох контентууд

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж түүнийг хэмжих нь

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж түүнийг хэмжих нь

Үнэгүй
Жимс жимсгэнэ тариалах

Жимс жимсгэнэ тариалах

Үнэгүй
Дуу авиа, дүрс бичлэг үйлдвэрлэгчдийн эрхийг олон улсын иргэний эрх зүйгээр зохицуулах нь

Дуу авиа, дүрс бичлэг үйлдвэрлэгчдийн эрхийг олон улсын иргэний эрх зүйгээр зохицуулах нь

Үнэгүй
Бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний дутагдлын улмаас үүссэн гэм  хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний дутагдлын улмаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Англи-Монгол хэлний хэлэхүйн нөлөөллийн алдаа

Англи-Монгол хэлний хэлэхүйн нөлөөллийн алдаа

Үнэгүй
Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа

Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа

Үнэгүй
Монгол улс дахь хүний эрх, түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Монгол улс дахь хүний эрх, түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Шинэ Хишигтэн #4

Шинэ Хишигтэн #4

Үнэгүй