Батчимэг ГОтгонтэнгэр их сургууль

Иргэн хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн орчин

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийг сонгон авахдаа холбогдох материал цуглуулах, түүндээ боловсруулалт хийх замаар уг асуудлын эрх зүйн зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгоход өчүүхэн ч атугай хувь нэмэр болох зорилго тавьсан юм.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Хуурай сүүний үйлдвэр

Хуурай сүүний үйлдвэр

Үнэгүй
Олон нийтийн цахим сүлжээ ашиглан PR хийх нь

Олон нийтийн цахим сүлжээ ашиглан PR хийх нь

Үнэгүй
Үйлдвэрлэлийн байгууллагын гүйцэтгэлд хүний нөөцийн бодлого, стратеги нөлөөлөх нь

Үйлдвэрлэлийн байгууллагын гүйцэтгэлд хүний нөөцийн бодлого, стратеги нөлөөлөх нь

Үнэгүй
Гар утасны Цахим дэлгүүр

Гар утасны Цахим дэлгүүр

Үнэгүй
Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын зан төлөв болон ажлын оролцоог судлах нь

Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын зан төлөв болон ажлын оролцоог судлах нь

Үнэгүй
Когнитив сэтгэл судлал

Когнитив сэтгэл судлал

17,000 ₮
Монголын нэвтэрхий толины вэб сайт

Монголын нэвтэрхий толины вэб сайт

Үнэгүй
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн системийг сайжруулах нь

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн системийг сайжруулах нь

Үнэгүй