Таны хайсан хуудас олдсонгүй :(

Санал болгох контентууд

Анагаах Ухааны Зүүн өмнөд Азийн Мэргэжлийн Холбооны гишүүн сэтгүүл #59

Анагаах Ухааны Зүүн өмнөд Азийн Мэргэжлийн Холбооны гишүүн сэтгүүл #59

3,000 ₮
ОУТ-ын шинэчлэл ба Монгол улс

ОУТ-ын шинэчлэл ба Монгол улс

500 ₮
Налайх-Мааньт чиглэлийн авто зам барих

Налайх-Мааньт чиглэлийн авто зам барих

Гишүүнчлэл
Компанийн дотоод хяналтыг сайжруулах боломж

Компанийн дотоод хяналтыг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл
Монгол улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн дагуу хорих ял хэрэглэх онол практикийн зарим асуудал

Монгол улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн дагуу хорих ял хэрэглэх онол практикийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Дээрмийн гэмт хэргийн эрх зүйн үндсэн асуудлууд

Дээрмийн гэмт хэргийн эрх зүйн үндсэн асуудлууд

Гишүүнчлэл
Хилийн боомтын аюулгүй байдал, эрх зүйн зохицуулалт

Хилийн боомтын аюулгүй байдал, эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Орчин үеийн сургалтын технологийг боловсронгуй болгох нь

Орчин үеийн сургалтын технологийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл