Аварга Дээд сургууль

Эрдмийн чуулган #7

300 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Энэ удаагийн эрдмийн чуулганд магистрантууд өргөнөөр оролцож илтгэлээ нийтлүүлж байгаа нь эрдэмтдийн залуу халаа бэлтгэгдэж байгаагийн нэг тод илрэл болж байна. Мөн судалгааны ажлын зарим үр дүн нь практикт чухал ач холбогдолтой болсныг онцлон тэмдэглэж, цаашид ажил хэрэг болгууштай санагдлаа.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Гишүүнчлэл
Бодлогогүй сонголтын сэтгэхүйн нууц

Бодлогогүй сонголтын сэтгэхүйн нууц

17,000 ₮
Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд музейн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд музейн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл
Их дээд сургуулийн маркетингийн орчны шинжилгээг боловсронгуй болгох нь

Их дээд сургуулийн маркетингийн орчны шинжилгээг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл
Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах нь

Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл
Өршөөл буюу уучлал үзүүлж ял эдлэхээс чөлөөлөх эрх зүйн зохицуулалт

Өршөөл буюу уучлал үзүүлж ял эдлэхээс чөлөөлөх эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Далд уурхайн хэвтээ малталтанд анкеран бэхэлгээ хэрэглэх технологийн чанарын хяналт, баталгаажуулалтын судалгаа

Далд уурхайн хэвтээ малталтанд анкеран бэхэлгээ хэрэглэх технологийн чанарын хяналт, баталгаажуулалтын судалгаа

Гишүүнчлэл
Хорихоос өөр төрлийн ял, түүний эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо, чиг хандлага

Хорихоос өөр төрлийн ял, түүний эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо, чиг хандлага

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!