Г.Алтанзаяа

Татварын бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн нийгмээс зах зээлийн харилцаанд шилжснээр 10 гаруй жилийн хугацааг туулж байна. Энэ шилжилт маань дэлхийн эдийн засгийн арга замаар улс орноо хөгжүүлэх замыг сонгосон гэсэн үг Монголын улсын нийгэм эдийн засгийн энэ шилжилт нь нийгмийнхээ хүрээтэй тохирсон татварын системийг хөгжүүлэхийг зүй ёсоор шаардсан бөгөөд 1990 онд анхны татварын хууль батлагдсан, 1992 онд УТЕГ байгуулах шийдвэр гарснаар өнөөгийн татварын систем бий болох үндэс тавигдсан.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Сахарын үйлдвэр

Сахарын үйлдвэр

Гишүүнчлэл
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын бүртгэл сэдэвт бакалаврын дипломын ажил

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын бүртгэл сэдэвт бакалаврын дипломын ажил

Гишүүнчлэл
Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлст хийсэн дүн шинжилгээ

Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлст хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл
Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах боломжууд

Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах боломжууд

Гишүүнчлэл
Түрээсийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Түрээсийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Халдварт өвчин судлалын Монголын сэтгүүл 2006 №5 (12)

Халдварт өвчин судлалын Монголын сэтгүүл 2006 №5 (12)

Гишүүнчлэл
Өрхийн орлого хэрэглээний бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Өрхийн орлого хэрэглээний бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Гишүүнчлэл
Үндэсний тооцооны данс - Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017

Үндэсний тооцооны данс - Хэсэг 2. Санхүүгийн данс, 2017

Үнэгүй

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!