Алтанзаяа Г

Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Татвар нь нийгэм эдийн засгийн бүхэл хүрээтэй хамааралтай төрийн хяналт,

зохицуулалтын хэрэгсэл бөгөөд зах зээлийн баримжаа бүхий иргэний нийгэмд нийгмийн гишүүд

нь өөрсдөө татвараа тодорхойлон төлөх зарчимд тулгуурлан иргэний болон татвар төлөгчийн

үүргээ хэрэгжүүлдэг систем билээ.

Санал болгох контентууд

Монгол улсын гадаад худалдааны тулгамдсан асуудлууд

Монгол улсын гадаад худалдааны тулгамдсан асуудлууд

Үнэгүй
Батга өвчин, түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Батга өвчин, түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Үнэгүй
Үндсэн хөрөнгийн ашиглалт түүний үр ашгийн шинжилгээ

Үндсэн хөрөнгийн ашиглалт түүний үр ашгийн шинжилгээ

Үнэгүй
Trill стилээс сэдэвлэсэн өдөр тутмын хувцасны коллекц боловсруулалт

Trill стилээс сэдэвлэсэн өдөр тутмын хувцасны коллекц боловсруулалт

Үнэгүй
Гаалийн тарифын математик загварчлал

Гаалийн тарифын математик загварчлал

Үнэгүй
Монгол оронд фото сафари аяллыг  хөгжүүлэх боломж

Монгол оронд фото сафари аяллыг хөгжүүлэх боломж

Үнэгүй
Сэрүүлэг дээд сургуулийн вэб сайт

Сэрүүлэг дээд сургуулийн вэб сайт

Үнэгүй
Зүүн Азийн орнуудын санхүүгийн хямрал ба хямралаас гарах хамтын ажиллагааны бүтэлгүйдэл

Зүүн Азийн орнуудын санхүүгийн хямрал ба хямралаас гарах хамтын ажиллагааны бүтэлгүйдэл

Үнэгүй