Г.Алтанзаяа

Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Татвар нь нийгэм эдийн засгийн бүхэл хүрээтэй хамааралтай төрийн хяналт, зохицуулалтын хэрэгсэл бөгөөд зах зээлийн баримжаа бүхий иргэний нийгэмд нийгмийн гишүүд нь өөрсдөө татвараа тодорхойлон төлөх зарчимд тулгуурлан иргэний болон татвар төлөгчийн үүргээ хэрэгжүүлдэг систем билээ.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Шилэн дансны эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудал

Шилэн дансны эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл
Монгол улсын уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, тулгамдаж бүй асуудал

Монгол улсын уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, тулгамдаж бүй асуудал

Гишүүнчлэл
Монгол улсын хайлуур жоншны үйлдвэрлэлийн эдийн засаг, үр ашгийн судалгаа

Монгол улсын хайлуур жоншны үйлдвэрлэлийн эдийн засаг, үр ашгийн судалгаа

Гишүүнчлэл
Лавай #5

Лавай #5

Гишүүнчлэл
Шинэ бизнес хөдөө 1999 (19)

Шинэ бизнес хөдөө 1999 (19)

Үнэгүй
Танхайрах гэмт хэргийг ойролцоо төрлийн болон захиргааны зөрчлөөс ялган зүйлчлэх нь

Танхайрах гэмт хэргийг ойролцоо төрлийн болон захиргааны зөрчлөөс ялган зүйлчлэх нь

Гишүүнчлэл
Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/

Гишүүнчлэл
Өөрийгөө олж амьдрахуй

Өөрийгөө олж амьдрахуй

Үнэгүй

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!