Г.Алтанзаяа

Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын бүртгэл, тайлагналын талаарх төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн

байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, сайжруулах шаардлага, хэрэгцээг тодорхойлох,

нэг механиз болох татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг таниулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

ААНОАТ-н хяналт шалгалтыг сайжруулах асуудалд

ААНОАТ-н хяналт шалгалтыг сайжруулах асуудалд

Гишүүнчлэл
Албан бичгийн орчуулгын аргачлалыг судлах нь

Албан бичгийн орчуулгын аргачлалыг судлах нь

Гишүүнчлэл
Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлст хийсэн дүн шинжилгээ

Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлст хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл
Аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох боломжийн асуудалд

Аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох боломжийн асуудалд

Гишүүнчлэл
Гидравлик шингэн болон шингэний зунгаг чанар

Гидравлик шингэн болон шингэний зунгаг чанар

Гишүүнчлэл
Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл
Байгаль орчин амьдрал сэтгүүл #28

Байгаль орчин амьдрал сэтгүүл #28

Гишүүнчлэл
Шинэ бизнес хөдөө 1999 (06)

Шинэ бизнес хөдөө 1999 (06)

Үнэгүй

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!