Алтанзаяа Г

Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын бүртгэл, тайлагналын талаарх төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн

байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, сайжруулах шаардлага, хэрэгцээг тодорхойлох,

нэг механиз болох татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг таниулахад оршино.

Санал болгох контентууд

Лавай #8

Лавай #8

Гишүүнчлэл
Компанийн эргэлтийн капиталийн удирдлага

Компанийн эргэлтийн капиталийн удирдлага

Үнэгүй
Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Үнэгүй
Ашигт малтмалыг гар аргаар олборлох

Ашигт малтмалыг гар аргаар олборлох

Үнэгүй
Монголын хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдалд хийсэн статистик шинжилгээ

Монголын хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдалд хийсэн статистик шинжилгээ

Үнэгүй
Англи хэлний эерүүлсэн үг бүтэх аргыг судлах нь

Англи хэлний эерүүлсэн үг бүтэх аргыг судлах нь

Үнэгүй
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны зарчим, онол практикийн зарим асуудал

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны зарчим, онол практикийн зарим асуудал

Үнэгүй
Герман Монгол бусдаар үйлдүүлэх, бусдын эрхэнд үйлдэгдэх хэвийн хэрэглээ

Герман Монгол бусдаар үйлдүүлэх, бусдын эрхэнд үйлдэгдэх хэвийн хэрэглээ

Үнэгүй