Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм гэж юу вэ?

Бүтээлийн тайлбар

GAAR -ын туйлын зорилго нь хүлээн зөвшөөрөхийн аргагүйгээр татвараас зайлсхийдэг

практикийг таслан зогсооход оршино. Татварын хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн

хэм хэмжээг дагаж мөрдөж буй мэт, хуулийн дагуу юм шиг мөртлөө, хүлээн

зөвшөөрөхийн аргагүй үйлдлээр татвараас зайлсхийх явдалтай тэмцэх үүднээс

татварын байгууллагаас баримтлах дүрэм ба онцгой эрх юм.

Санал болгох контентууд

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж түүнийг хэмжих нь

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж түүнийг хэмжих нь

Үнэгүй
Жимс жимсгэнэ тариалах

Жимс жимсгэнэ тариалах

Үнэгүй
Дуу авиа, дүрс бичлэг үйлдвэрлэгчдийн эрхийг олон улсын иргэний эрх зүйгээр зохицуулах нь

Дуу авиа, дүрс бичлэг үйлдвэрлэгчдийн эрхийг олон улсын иргэний эрх зүйгээр зохицуулах нь

Үнэгүй
Бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний дутагдлын улмаас үүссэн гэм  хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний дутагдлын улмаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Англи-Монгол хэлний хэлэхүйн нөлөөллийн алдаа

Англи-Монгол хэлний хэлэхүйн нөлөөллийн алдаа

Үнэгүй
Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа

Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа

Үнэгүй
Монгол улс дахь хүний эрх, түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Монгол улс дахь хүний эрх, түүнийг хангах эрх зүйн механизмыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Шинэ Хишигтэн #4

Шинэ Хишигтэн #4

Үнэгүй