Г.Алтанзаяа

Монгол Улсын татварын бодлогын төлөв байдал

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Төр нийгэм, эдийн засгийг тэнцвэржүүлэх, нийгмийн үйлдвэрлэлийг өсгөх зорилгоо хэрэгжүүлэхдээ татварын бодлогоор олон асуудлаа шийдвэрлэдэг. Аливаа татвар бүгд төрийн байр суурь, бодлого дээр үндэслэх бөгөөд төрийн бодлого, нийгэм, эдийн засгийн бааз, татвар төлөгчийн санхүүгийн чадавх, татвараа төлөх ухамсар зэрэг олон нөхцөл, хүчин зүйлүүдээс хамаарал ихтэй билээ.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018

Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018

Үнэгүй
Жендэрийн эмхэтгэл

Жендэрийн эмхэтгэл

Үнэгүй
Цагдаагийн алба хаагчийн ногдуулах захиргааны шийтгэлд хийх шинжилгээ

Цагдаагийн алба хаагчийн ногдуулах захиргааны шийтгэлд хийх шинжилгээ

Гишүүнчлэл
Хүүхдээ асран хамгаалах эцэг, эхийн эрх, үүрэг түүний эрх зүйн зохицуулалт

Хүүхдээ асран хамгаалах эцэг, эхийн эрх, үүрэг түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Биет бус хөрөнгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь

Биет бус хөрөнгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл
Удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хийсэн судалгаа

Удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл
Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл
“Өрхийн Нийгэм, Эдийн Засгийн Судалгаа”-ны 2010 оны үр дүн

“Өрхийн Нийгэм, Эдийн Засгийн Судалгаа”-ны 2010 оны үр дүн

Үнэгүй

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!