Алтанзаяа Г

Монгол Улсын татварын бодлогын төлөв байдал

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Төр нийгэм, эдийн засгийг тэнцвэржүүлэх, нийгмийн үйлдвэрлэлийг өсгөх зорилгоо хэрэгжүүлэхдээ татварын бодлогоор олон асуудлаа шийдвэрлэдэг. Аливаа татвар бүгд төрийн байр суурь, бодлого дээр үндэслэх бөгөөд төрийн бодлого, нийгэм, эдийн засгийн бааз, татвар

төлөгчийн санхүүгийн чадавх, татвараа төлөх ухамсар зэрэг олон нөхцөл, хүчин зүйлүүдээс хамаарал ихтэй билээ.

Санал болгох контентууд

Бизнесийн байгууллагын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах нь

Бизнесийн байгууллагын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах нь

Үнэгүй
Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2009-2010

Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2009-2010

3,500 ₮
Шивээ овоо нүүрсний ил уурхайгаас жилд 2,5 саятн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Шивээ овоо нүүрсний ил уурхайгаас жилд 2,5 саятн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Үнэгүй
Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежмент

Үнэгүй
Эрдэнэт УБҮ-ийн ил уурхайгаас жилд 34 сая.тн хүдэр олборлох үеийн механикжуулалт

Эрдэнэт УБҮ-ийн ил уурхайгаас жилд 34 сая.тн хүдэр олборлох үеийн механикжуулалт

Үнэгүй
Ноос ,ноолуур чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн хөгжил ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Ноос ,ноолуур чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн хөгжил ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Үнэгүй
Монголын хүн амын сэтгүүл #12

Монголын хүн амын сэтгүүл #12

Гишүүнчлэл
Монгол улсын засгийн газрын бондын шинжилгээ

Монгол улсын засгийн газрын бондын шинжилгээ

Үнэгүй