Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн хөтөлбөрөөр төгсөгчдийн өрсөлдөх чадварын үнэлгээ

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь НББ мэргэжлээр төгсөгдийн өрсөлдөх чадварын дээшлүүлэх зарим боломжийг тодорхойлоход оршино. Зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн:

  1. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын онол арга зүйн асуудлыг судлана.
  2. Аж ахуйн нэгж байгууллага дээр ажил горилогсдийн бие хүний онцлогийн судалгааг явуулж, үр дүнг шинжлэх
  3. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх боломжуудыг тодорхойлно.
  4. Дүгнэлт, зөвлөмж гаргах

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Зүйр цэцэн үгсийг орчуулгад дамжуулах асуудал

Зүйр цэцэн үгсийг орчуулгад дамжуулах асуудал

Гишүүнчлэл
Түрээсийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Түрээсийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Гишүүнчлэл
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй зарим асуудал

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Татвар хураалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Татвар хураалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл
 Froth flotation behavior of coking coal in Tavan tolgoi deposit

Froth flotation behavior of coking coal in Tavan tolgoi deposit

Үнэгүй
Ашигт малтмалын салбарт төрийн бус байгууллагын оролцоо эрх зүйн зохицуулалт

Ашигт малтмалын салбарт төрийн бус байгууллагын оролцоо эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд тавих захиргааны хяналт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд тавих захиргааны хяналт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

bayanpagam
2019-10-25
хуудас 44, хамгийн эхний өгүүлбэрийг ямар судалгааны дүгнэлтээс авсан бэ? хэдэн оны ямар судалгаа байгааг олж үзэх гэсэн юм.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!