ДЭЗ дахь ҮДК-дын үүрэг, үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

ДЭЗ дахь ҮДК-дын үүрэг, үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийн хүрээнд ҮДК-дын түүхэн үүсэл, дэлхийн эдийн засагт үзүүлсэн нөлөө түүнд хийх олон улсын байгууллагуудын зохицуулалт, олон улсын зах зээл дэх бүтэц, менежмент, глобал түвшинд явуулж буй үйл ажиллагааны стратегийг судлахаас гадна манай улсын зах зээлд нэвтэрсэн ҮДК- дын үйл ажиллагаа, эдийн засагт үзүүлж байгаа ач холбогдлыг судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Ажилчдын сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Ажилчдын сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Гишүүнчлэл
Хилийн боомтод шалган нэвтрүүлэх албаны ажиллагааг боловсронгуй болгох эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Хилийн боомтод шалган нэвтрүүлэх албаны ажиллагааг боловсронгуй болгох эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Pick up bank location from mobile phone Банкны байршлыг гар утаснаас харах

Pick up bank location from mobile phone Банкны байршлыг гар утаснаас харах

Гишүүнчлэл
Шашин төрийн хоорондын харилцаа ба түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Шашин төрийн хоорондын харилцаа ба түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Mongolia in World Completitiveness 2012

Mongolia in World Completitiveness 2012

Гишүүнчлэл
Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх ба нэгдэн орсон олон улсын конвенцын дагуу монгол улсын амьтны тухай хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудалд

Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх ба нэгдэн орсон олон улсын конвенцын дагуу монгол улсын амьтны тухай хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл
Тансаг зэрэглэлийн орон сууцны хотхон дахь консьерж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим асуудал

Тансаг зэрэглэлийн орон сууцны хотхон дахь консьерж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Аялал жуулчлалын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог

Аялал жуулчлалын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!