Алтанзаяа ГБаттуяа Д

Аудит

25,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Уг сурах бичигт аудитьш түүхэн хөгжил, онолын хандлага, үндсэн ойлголт, төрөл зэрэг онол арга зүй болон дансдын аудитыг циклээр авч үзсэн, бүлэг бүрд суралцагчдын ажиллах асуулт, тест, дасгал-кейс оруулсан нь эдийн засаг, менежмент, бизнесийн удирдлага, ялангуяа нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй их, дээд сургуулийн оюутан, магистрант, докторант төдийгүй аудитын үйлчилгээг үзүүлж буй хэн бүхний оюуны хэрэгцээнд нийцхүйц бүтээл болгох зорилго тавьсны илрэл бүлгээ.

Санал болгох контентууд

Үйлдвэрлэлийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөжийг сайжруулах зарим арга боломжууд

Үйлдвэрлэлийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөжийг сайжруулах зарим арга боломжууд

Үнэгүй
Олон улсын брэндийг дотоодын зах зээлд хоногшуулах нь

Олон улсын брэндийг дотоодын зах зээлд хоногшуулах нь

Үнэгүй
Лавай #18

Лавай #18

Гишүүнчлэл
7-8-р ангийн сурагчдын сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг судалсан нь

7-8-р ангийн сурагчдын сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг судалсан нь

Үнэгүй
Монгол гэрийг гадаадын жуулчинд тайлбарлан танилцуулах нь

Монгол гэрийг гадаадын жуулчинд тайлбарлан танилцуулах нь

Үнэгүй
Цехийн цахилгаан хангамжийн тооцоо

Цехийн цахилгаан хангамжийн тооцоо

Үнэгүй
Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүний өртөгт хуваарилах нь

Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүний өртөгт хуваарилах нь

Үнэгүй
Эдийн засаг дахь төрийн оролцооны тухай зарим асуудал

Эдийн засаг дахь төрийн оролцооны тухай зарим асуудал

Үнэгүй