Алтанзаяа Г

Татвар

25,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Энэ бүтээл нь Монгол Улсын татварын тогтолцооны өнөөгийн байдал, хүрээг хамруулсан 13 бүлэгтэй ба бүлэг бүр нь мэдлэгээ бататгах асуултууд, мэдлэгээ сорих тестүүдээс бүрдэж байгаа нь суралцагч нарынхаа оюуны хэрэгцээнд нийцэхүйц сурах бичиг болгох зорилго тавьсны илрэл билээ.

Санал болгох контентууд

Дэнж интернет кафе

Дэнж интернет кафе

Үнэгүй
Төрийн албан хаагчдын бие бялдрын хөгжлийн түвшин

Төрийн албан хаагчдын бие бялдрын хөгжлийн түвшин

Үнэгүй
Илтгэх мэтгэлцэх ур чадвар

Илтгэх мэтгэлцэх ур чадвар

15,000 ₮
2 давхар байшингийн зураг төсөл

2 давхар байшингийн зураг төсөл

Үнэгүй
Амралт-рашаан сувиллын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж

Амралт-рашаан сувиллын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж

Үнэгүй
Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Үнэгүй
Захиргааны актын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Захиргааны актын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Монгол улсын хөдөлмөрийн эрх зүй дэх ажлын цагийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Монгол улсын хөдөлмөрийн эрх зүй дэх ажлын цагийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй