Алтанзаяа ГГүнсэн Алтанзаяа

Татвар

25,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Энэ бүтээл нь Монгол Улсын татварын тогтолцооны өнөөгийн байдал, хүрээг хамруулсан 13 бүлэгтэй ба бүлэг бүр нь мэдлэгээ бататгах асуултууд, мэдлэгээ сорих тестүүдээс бүрдэж байгаа нь суралцагч нарынхаа оюуны хэрэгцээнд нийцэхүйц сурах бичиг болгох зорилго тавьсны илрэл билээ.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэнд хувь хүний хандлага, үнэт зүйлийг харгалзах боломж

Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэнд хувь хүний хандлага, үнэт зүйлийг харгалзах боломж

Үнэгүй
Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих хяналт, түүний хүрээнд хүлээлгэх хариуцлага

Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих хяналт, түүний хүрээнд хүлээлгэх хариуцлага

Үнэгүй
Иргэн хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн орчин

Иргэн хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн орчин

Үнэгүй
Teaching of Buddha номын Англи хэлний үйлт нэрийн хэрэглээнд хийсэн ажиглалт түүний монгол эквивалент

Teaching of Buddha номын Англи хэлний үйлт нэрийн хэрэглээнд хийсэн ажиглалт түүний монгол эквивалент

Үнэгүй
Улаанбаатар хотын хүнсний зах зээл дэх зуучлагчдын үүргийн талаарх зарим судалгаа

Улаанбаатар хотын хүнсний зах зээл дэх зуучлагчдын үүргийн талаарх зарим судалгаа

Үнэгүй
Ургийн бичиг ба Удмын өнөөгийн байдал

Ургийн бичиг ба Удмын өнөөгийн байдал

Үнэгүй
Үйлдвэрлэлийн зардал, түүнийг хямдруулах арга зам

Үйлдвэрлэлийн зардал, түүнийг хямдруулах арга зам

Үнэгүй
Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #6

Дорно дахины уламжлалт анагаах ухаан #6

Гишүүнчлэл