Г.Алтанзаяа

Tатварын бүртгэл I

35,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Судлах зүйл

1.1 Татварын тухай ойлголт

1.2 Татварын үүрэг, зарчим

1.3 Татвар ногдуулалтын зорилго, татварын нөлөөлөл

1.4 Татвар ногдуулах нэгж, татвар ногдуулалт

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Үндэсний хууль тогтоомжийн зарим асуудлыг Дипломат харилцааны тухай 1961 оны Венийн конвенцид нийцүүлэх нь

Үндэсний хууль тогтоомжийн зарим асуудлыг Дипломат харилцааны тухай 1961 оны Венийн конвенцид нийцүүлэх нь

Гишүүнчлэл
Түүвэр судалгаа, түүвэрлэх арга, түүвэрлэлтийн дундаж алдаа, хязгаарын алдаа, түүний хэрэглэх нөхцлүүд

Түүвэр судалгаа, түүвэрлэх арга, түүвэрлэлтийн дундаж алдаа, хязгаарын алдаа, түүний хэрэглэх нөхцлүүд

Гишүүнчлэл
Стохастик загвар

Стохастик загвар

Гишүүнчлэл
Аудитын компанийн дотоод стандартыг боловсронгуй болгох асуудалд

Аудитын компанийн дотоод стандартыг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл
Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг

Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг

Гишүүнчлэл
Оюуны өмчийн хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Оюуны өмчийн хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл
Татварын хууль тогтоомж зөрчигчдөд зөрчлийн хуулиар хүлээлгэх хариуцлага, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Татварын хууль тогтоомж зөрчигчдөд зөрчлийн хуулиар хүлээлгэх хариуцлага, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Анхан шатны шүүхийн тогтолцоон дахь хүний эрхийн баталгаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад хийх дүн шинжилгээ

Анхан шатны шүүхийн тогтолцоон дахь хүний эрхийн баталгаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад хийх дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

erkhembayar
2019-10-30
This is the best

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!