Талын хэвлэх ХХК

Эх түүхийг энгийнээр

5,500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Монгол нутагт хүн амьдарч эхэлсэн 800 мянган жилийн тэртээгээс өнөөг хүртэлх Монголын түүхийг 222 ойлголтод хураан өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн асуудал

Бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн асуудал

Гишүүнчлэл
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018

Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018

Үнэгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын бүртгэл сэдэвт бакалаврын дипломын ажил

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын бүртгэл сэдэвт бакалаврын дипломын ажил

Гишүүнчлэл
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (2018 оны IV улирал)

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (2018 оны IV улирал)

Үнэгүй
Эрүүл залуу хүмүүсийн мембран-редоксипотенциал гурван төлөв шугамыг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлах

Эрүүл залуу хүмүүсийн мембран-редоксипотенциал гурван төлөв шугамыг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлах

Гишүүнчлэл
Курсын ажлын үндэслэл

Курсын ажлын үндэслэл

Гишүүнчлэл
Mongolia in World Competitiveness 2014

Mongolia in World Competitiveness 2014

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!