Бүтээлийн тайлбар

Энэ номоороо түрүүчийн сурах бичиг болгон хэвлүүлсэн Германы философич Хайдэггерийн “Байх ба хугацаа” мөн Францын философич “Сартрын Байх ба биш” номуудын чухал сэдэвүүдийг үргэлжлүүлсэн. Эрих Фромм зөвхөн “Байх ба Бий” гэсэн хоёрхон ухагдахууныг хэрэглэн нийгэмийг философийн, социологийн, шашины болон психологийн талаас шинжилж хэрхэн олон төөрөгдөлүүдээс гарах гарцыг заажээ. Эрих Фромм энэ номондоо надад “Бий” гэж хэлэх болон би “Байна” гэж хэлэх хоёр ямар их ялгаатайг философийн үүднээс нийгэмийн олон асуудалтай холбон харицуулж тайлбарласан. Түүний энэ ном өнөө үеийн дахин дахин шинээр уншигдах ёстой номуудын нэг болж чаджээ

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Монгол оронд өвлийн аялал жуулчлалыг үйл явдлын үзмэр хэлбэрээр хөгжүүлэх нөөц боломж

Монгол оронд өвлийн аялал жуулчлалыг үйл явдлын үзмэр хэлбэрээр хөгжүүлэх нөөц боломж

Гишүүнчлэл
Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Гишүүнчлэл
Стохастик загвар

Стохастик загвар

Гишүүнчлэл
Шинэ бизнес хөдөө 1999 (02)

Шинэ бизнес хөдөө 1999 (02)

Үнэгүй
Үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны өртөг тооцох аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь

Үйлдвэрлэлийн технологийн үе шатны өртөг тооцох аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл
Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл
Цагдаа, олон нийтийн хамтын ажиллагааны хүрээнд захиргааны зөрчлийг бууруулах арга зам

Цагдаа, олон нийтийн хамтын ажиллагааны хүрээнд захиргааны зөрчлийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл
Арилжааны банкнуудын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудын чадварыг дээшлүүлэх нь

Арилжааны банкнуудын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудын чадварыг дээшлүүлэх нь

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!