Бүтээлийн тайлбар

Энэ номоор философийн хамгийн том сэдэв “Байх” гэсэн ойлголтыг Сартрын номноос орчуулж сурах бичиг хэлбэрт оруулсан. Номын төгсгөлд ярилцах зорилготой асуултууд оруулсан. Сартр “Байх” ухагдахууныг гаргаж ирэхийн тулд “Биш” гэсэн ухагдахууныг хэрэглэсэн. Энэ ном түүнд үнэхээр их алдар авчирчээ. Сартр хэлсэнээр эксистэнциализмаас давж өөрийгөө бүтээх тэр бүтээл түүний хэлдэгээр хэн ч байсан өөрийнхөө “проект” болох чухал гэсэн. Зөвхөн хүний байх тэр эксистэнц хангалттай биш. Харин түүний дараа эссэнц болох ёстой. Үүнийг эхлээд “байх” чухал түүний дараа хэн “болох” чухал гэж ойлгох боломжтой. Гэтэл Монгол хэл дээр оршихуй мөн чанарын өмнө гэж даан ч худал орчуулж дасжээ. 

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Өрнө дахины биеийн бүтэц зүйн ухаан монголд хөгжсөн зарим баримт

Өрнө дахины биеийн бүтэц зүйн ухаан монголд хөгжсөн зарим баримт

Гишүүнчлэл
Аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох боломжийн асуудалд

Аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох боломжийн асуудалд

Гишүүнчлэл
Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд идэвхижүүлэлтийг оновчтой ашиглах арга зам

Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд идэвхижүүлэлтийг оновчтой ашиглах арга зам

Гишүүнчлэл
Хүний амь насны эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн асуудал

Хүний амь насны эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн асуудал

Гишүүнчлэл
Сургуулийн 2009-2010 оны хичээлийн жилийн II улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Сургуулийн 2009-2010 оны хичээлийн жилийн II улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Гишүүнчлэл
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын оролцоо, эрх зүйн зохицуулалт

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын оролцоо, эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм захиргааны баримт бичиг болох нь

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм захиргааны баримт бичиг болох нь

Гишүүнчлэл
Герман шинжлэх ухаан техникийн үг хэллэгийг монгол хэлнээ орчуулах зарим боломж

Герман шинжлэх ухаан техникийн үг хэллэгийг монгол хэлнээ орчуулах зарим боломж

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!