Ц.Оюунбат

Амьдрал

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

АМЬДРАЛ /Өгүүллэгүүдийн түүвэр/

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Христийн шашин ба монголын нийгэмд үзүүлж буй түүний нөлөө

Христийн шашин ба монголын нийгэмд үзүүлж буй түүний нөлөө

Гишүүнчлэл
Мэдлэгийн менежмент нь байгууллагын соёлд нөлөөлөх нь

Мэдлэгийн менежмент нь байгууллагын соёлд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл
Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга

Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга

Үнэгүй
Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл
Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Арилжааны банкны үйлчилгээг хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд үндэслэн сайжруулах арга зам

Арилжааны банкны үйлчилгээг хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд үндэслэн сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл
Улс төрийн РR-д телевизийг ашигласан үйл явцад хийсэн  судалгаа

Улс төрийн РR-д телевизийг ашигласан үйл явцад хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл
ДЭЗ дахь ҮДК-дын үүрэг, үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

ДЭЗ дахь ҮДК-дын үүрэг, үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

smokinvip
2019-10-29
Goy nom

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!