Ц.Амарсанаа

Терроризмийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронуй болгох зарим асуудал

1,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын эрүүгийн хуулийг илүү боловсронгуй болгох мөн Терроризм хэмээх нэршил болон ойлголтыг тодорхойлох түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тогтоох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал

Үнэгүй
Хүний нөөцийг идэвхжүүлэх зарим асуудал

Хүний нөөцийг идэвхжүүлэх зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарь, захиргааны байгууллагын үүрэг түүнийг боловсронгуй болгох нь

Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарь, захиргааны байгууллагын үүрэг түүнийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл
Нийтийн эрх зүйн маргааны онол практикийн зарим асуудал

Нийтийн эрх зүйн маргааны онол практикийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Өрхийн мөнгөн хуримтлалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн эконометрик шинжилгээ

Өрхийн мөнгөн хуримтлалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн эконометрик шинжилгээ

Гишүүнчлэл
Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм захиргааны баримт бичиг болох нь

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм захиргааны баримт бичиг болох нь

Гишүүнчлэл
Монгол улс дахь иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүний эрхзүйн зохицуулалтын асуудал

Монгол улс дахь иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүний эрхзүйн зохицуулалтын асуудал

Гишүүнчлэл
Алтны шороон ордын нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцоо

Алтны шороон ордын нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцоо

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!