Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Монгол-Оросын улс төрийн харилцааны өнөөгийн байдал ба цаашдын чиг хандлага

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Улс төрийн харилцааны ойлголт, онцлог шинжийг судалсны үндсэн Улаанбаатар, Москвагийн тунхаглалд дүн шинжилгээ хийж, Дмитрий Медведевийн үеийн ОХУ-ын гадаад бодлогыг үндэслэн 2012-2018 оны Путины гадаад бодлогын парадигм ба Монгол-Оросын улс төрийн харилцааны цаашдын чиг хандлагыг боловсронгуй болгоход оршино.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэмт хорын эрх зүйн зохицуулалт

Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэмт хорын эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Насанд хүрээгүйчүүдийн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн зохицуулалт

Насанд хүрээгүйчүүдийн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Багануурын авто тээврийн шинэчлэл

Багануурын авто тээврийн шинэчлэл

Гишүүнчлэл
Хүний бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Хүний бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Банк бус санхүүгийн байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Банк бус санхүүгийн байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Сэрүүлэг дээд сургууль дээрх хэрэгцээн дээр тулгуурласан сургалтын төв байгуулах

Сэрүүлэг дээд сургууль дээрх хэрэгцээн дээр тулгуурласан сургалтын төв байгуулах

Гишүүнчлэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал-2018

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал-2018

Гишүүнчлэл
Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй дэх садар самууныг сурталчилах гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, криминологийн зарим асуудал

Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй дэх садар самууныг сурталчилах гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!