Болд-Эрдэнэ ОХүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Ухаалаг утсанд зориулагдсан монгол тоглоомыг олон улсын зах зээлд нийлүүлэх боломжийн судалгаа

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийн зорилго олон улсын видео тоглоомын зах зээлд Монгол тоглоом нийлүүлэх боломжийг судлах юм.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Шивээ-Овоогийн нүүрсний ил уурхайн өрөмдлөг тэсэлгээний ажил ба ачих тээвэрлэх процессуудын харилцан уялдаа оновчлол

Шивээ-Овоогийн нүүрсний ил уурхайн өрөмдлөг тэсэлгээний ажил ба ачих тээвэрлэх процессуудын харилцан уялдаа оновчлол

Үнэгүй
Монголын хүн ам зүйн сэтгүүл #3

Монголын хүн ам зүйн сэтгүүл #3

Үнэгүй
“DA” болон “WEIL” холбоосын утга зүйн ялгаа, тэдгээрийн монгол хэлэнд орчуулагдах боломжийг судлах нь

“DA” болон “WEIL” холбоосын утга зүйн ялгаа, тэдгээрийн монгол хэлэнд орчуулагдах боломжийг судлах нь

Үнэгүй
Удирдагчийн амжилтад хүрэх сэдэлд нөлөөлж буй сэтгэл зүйн зарим хүчин зүйлс

Удирдагчийн амжилтад хүрэх сэдэлд нөлөөлж буй сэтгэл зүйн зарим хүчин зүйлс

Үнэгүй
Олон улсын хувийн эрхзүйд хамаарах олон улсын гэрээг монгол улсын шүүхэд хэрэглэх онол, практикийн зарим асуудал

Олон улсын хувийн эрхзүйд хамаарах олон улсын гэрээг монгол улсын шүүхэд хэрэглэх онол, практикийн зарим асуудал

Үнэгүй
Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд

Үнэгүй
Шинар-8 жорын бөөр хамгаалах үйлдэл ба хими, технологийн судалгаа

Шинар-8 жорын бөөр хамгаалах үйлдэл ба хими, технологийн судалгаа

Үнэгүй
Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын зан төлөв болон ажлын оролцоог судлах нь

Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын зан төлөв болон ажлын оролцоог судлах нь

Үнэгүй