Ариунтуул ББазаррагчаа Ариунтуул

Хүмүүн капитал-Хөгжлийн гарц - Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Хүмүүн капитал, хүний хөгжил эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн гол хүчин зүйлийн нэг гэдгийг бүх шатанд анхаарч, өнөөгийн түвшнийг бодитоор үнэлж, бүх нийтийн анхаарлыг хүний хөгжилд төвлөрүүлэхийг нь чухал байна. Хүмүүн капиталын үзүүлэлтийг тооцох үзүүлэлтүүдийн нөлөөллийг янз бүрийн хувилбараар судалж хамгийн тохиромжтой хэлбэрийг сонгох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Төрийн захиргааны байгууллагын PR-ийн асуудалд

Төрийн захиргааны байгууллагын PR-ийн асуудалд

Үнэгүй
Банкны синергетик хандлага

Банкны синергетик хандлага

Үнэгүй
Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ олон улсын харилцаанд нөлөөлөх нь

Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ олон улсын харилцаанд нөлөөлөх нь

Үнэгүй
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох хурдавчилсан арга зүй, түүний үр нөлөө

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох хурдавчилсан арга зүй, түүний үр нөлөө

Үнэгүй
Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үнэгүй
Монголын жижиг дунд бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдлын судалгаа

Монголын жижиг дунд бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдлын судалгаа

Үнэгүй
How to improve students speaking skills

How to improve students speaking skills

Үнэгүй
Бичил уурхайн санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх нь

Бичил уурхайн санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх нь

Үнэгүй