Эрдэнэчимэг ЧХүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Бичвэрийг гадаад хэлээр уншуулж сургах арга зүйн судалгаа

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Суралцагчдын мэдээлэл хүлээн авах энгийн, түгээмэл хэрэгслэл болох бичвэрийг үр дүнтэй уншихад сургах арга зүин хувилбарыг боловсруулан, түүнийг сургалтанд хэрэгпэх боломжииг судлах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хийсэн судалгаа

Удирдах ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хийсэн судалгаа

Үнэгүй
Өнөөгийн АНУ-н зөөлөн хүчний бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ

Өнөөгийн АНУ-н зөөлөн хүчний бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ

Үнэгүй
Монголын ард түмний үнэлэмж, түүний өөрчлөлт, хувьслын асуудлууд

Монголын ард түмний үнэлэмж, түүний өөрчлөлт, хувьслын асуудлууд

Үнэгүй
Англи хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүний үгсийн хэрэглээний судалгаа

Англи хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүний үгсийн хэрэглээний судалгаа

Үнэгүй
Монгол, Япон хэлний өнгөөр илэрхийлсэн газар нутгийн нэрийн хэв шинжийн судалгаа

Монгол, Япон хэлний өнгөөр илэрхийлсэн газар нутгийн нэрийн хэв шинжийн судалгаа

Үнэгүй
Нарны энергийг хөргөлтийн энерги болгох

Нарны энергийг хөргөлтийн энерги болгох

25,000 ₮
Батга өвчин, түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Батга өвчин, түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Үнэгүй
Хэрэглээний үнийн сарын танилцуулга 2019-07

Хэрэглээний үнийн сарын танилцуулга 2019-07

Үнэгүй