Мэдлэгийн менежмент нь байгууллагын соёлд нөлөөлөх нь
Монголын Үндэсний Их Сургууль

Мэдлэгийн менежмент нь байгууллагын соёлд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Мэдлэгийн менежментийн ач холбогдолыг таниулах, ашиглах, тусгайлан хөгжүүлэх арга замыг судлах мөн энэхүү салбарыг ашиглан мэдлэгийн менежментийг оновчтой хэрэгжүүлсэнээр байгууллагын соёл, ажлын бүтээмж, шийдвэр гаргалтанд чухал нөлөөтэй гэж үзэн бизнесийн байгууллагын соёл ба мэдлэгийн менежментийн хоорондын хамаарлыг харьцуулан судаллаа. Судалгааныхаа ажлын онол арга зүйд үндэслэн мэдлэгийн менежмент, байгууллагын соёлын уялдаа холбооны талаар таамаглал дэвшүүлж загварыг санал болгон батлах оролдлого хийсэн болно.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

ОУТ-ын шинэчлэл ба Монгол улс

ОУТ-ын шинэчлэл ба Монгол улс

500 ₮
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцооллыг боловсронгуй болгох асуудал

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцооллыг боловсронгуй болгох асуудал

Гишүүнчлэл
Оюутны гурван хэмжээст хөтөч

Оюутны гурван хэмжээст хөтөч

Гишүүнчлэл
Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим арга замууд

Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим арга замууд

Гишүүнчлэл
Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл 2014 №4 (57)

Халдварт Өвчин Судлалын Монголын Сэтгүүл 2014 №4 (57)

Гишүүнчлэл
Монгол хэлний хөгжлийн асуудлын монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь

Монгол хэлний хөгжлийн асуудлын монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл
Факторингийн гэрээг Монголд нэвтрүүлэх түүний эрх зүйн зохицуулалт

Факторингийн гэрээг Монголд нэвтрүүлэх түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Налайх-Мааньт чиглэлийн авто зам барих

Налайх-Мааньт чиглэлийн авто зам барих

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!