Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо

Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний Статистикийн Хороо нь өөрийн чиг үүргийн хүрээнд өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн мэдээллийг сар бүр цуглуулж, хэрэглээний үнийн индексийг тооцон олон нийтийн хүртээл болгож байна.

Контентын хэсгээс

Санал болгох контентууд

Банкны зах зээлд шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх нь

Банкны зах зээлд шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл
1990-н оноос хойшхи Монгол улсын инфляцийн түвшин, үүссэн шалтгаан, буулгах арга зам

1990-н оноос хойшхи Монгол улсын инфляцийн түвшин, үүссэн шалтгаан, буулгах арга зам

Гишүүнчлэл
Арилжааны банкны дунд хугацаат зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Арилжааны банкны дунд хугацаат зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл
Жолоочийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Жолоочийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл
Албадан ажил хийлгэх ялын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Албадан ажил хийлгэх ялын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл
Байгууллагын идэвхжүүлэлтийг сайжруулах нь

Байгууллагын идэвхжүүлэлтийг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл
Сүлжээ рестораны бүтээгдэхүүний үнийг оновчтой тодорхойлох асуудалд

Сүлжээ рестораны бүтээгдэхүүний үнийг оновчтой тодорхойлох асуудалд

Гишүүнчлэл
Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

Контентын үнэлгээ

Одоогоор үнэлгээ өгөөгүй байна.

Үнэлгээ өгөх

Нэвтэрсэн хэрэглэгч үнэлгээ өгөх боломжтой!