Гүнсэн Алтанзаяа

Гүнсэн Алтанзаяа

Гүнсэн Алтанзаяа

43

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

500 ₮
Татварын боловсрол-сургалтын асуудал

Татварын боловсрол-сургалтын асуудал

500 ₮
Монгол Улсын татварын бодлогын шинэчлэл, орчин үе

Монгол Улсын татварын бодлогын шинэчлэл, орчин үе

500 ₮
Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

500 ₮
Монгол улсын татварын бодлого, шинэчлэлийн судалгаа

Монгол улсын татварын бодлого, шинэчлэлийн судалгаа

500 ₮
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт

500 ₮
Татварын үйлчилгээний мэргэшилд нэгдсэн англи нэр томъёо хэрэглэх, үйлчилгээнд баримтлах стандартыг хэрэгжүүлэх нь

Татварын үйлчилгээний мэргэшилд нэгдсэн англи нэр томъёо хэрэглэх, үйлчилгээнд баримтлах стандартыг хэрэгжүүлэх нь

500 ₮
Аудитын эрсдэл

Аудитын эрсдэл

500 ₮
Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

30,000 ₮
Өртгийн бүртгэл

Өртгийн бүртгэл

18,000 ₮
Төрийн үйлчилгээнд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гүйцэтгэх үүрэг

Төрийн үйлчилгээнд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гүйцэтгэх үүрэг

500 ₮
Худалдааны салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг

Худалдааны салбарын эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг

500 ₮
Татвар төлөх үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Татвар төлөх үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

500 ₮
Орлогын албан татварын бүртгэл, тайлагналын асуудал

Орлогын албан татварын бүртгэл, тайлагналын асуудал

500 ₮
Нягтлан бодох бүртгэл, Татварын зөвлөхийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

Нягтлан бодох бүртгэл, Татварын зөвлөхийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

500 ₮
Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем- Татварын боловсролын асуудал

Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем- Татварын боловсролын асуудал

500 ₮
Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм гэж юу вэ?

Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм гэж юу вэ?

500 ₮
Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

500 ₮