Шинэ монгол технологийн дээд сургууль

Шинэ монгол технологийн дээд сургууль

Эрхэм зорилго: Эх орныхоо их бүтээн байгуулалт, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийн төлөө зүтгэх үнэн мэдлэгтэй, бүтээлч оюунлаг инженерүүдийг бэлтгэж, олон улсад өрсөлдөх чадвартай, хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинэ их сургууль байх

2

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох

Одоогоор контент алга байна