Сэрүүлэг Их Сургууль

Сэрүүлэг Их Сургууль

АЛСЫН ХАРАА:Монгол Улсын болон олон улсын боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн үндэсний хэмжээний их сургууль болно.

609

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чанарын дугуйланг ашиглах нь

Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чанарын дугуйланг ашиглах нь

Үнэгүй
Валютын ханшны тооцоолол

Валютын ханшны тооцоолол

Үнэгүй
Иргэний агаарын тээврийн Аэро Монголиа компанийн орон нутгийн нислэгийн үнийн стратеги

Иргэний агаарын тээврийн Аэро Монголиа компанийн орон нутгийн нислэгийн үнийн стратеги

Үнэгүй
Төсвийн зарлага

Төсвийн зарлага

Үнэгүй
Арилжааны банкны зээлийг бууруулах зарим боломж

Арилжааны банкны зээлийг бууруулах зарим боломж

Үнэгүй
Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын Бүрдэнэ Булагт түшиглэн тэмээн аяллыг хөгжүүлэх нь

Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын Бүрдэнэ Булагт түшиглэн тэмээн аяллыг хөгжүүлэх нь

Үнэгүй
Жижиг бизнесийн байгууллагын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

Жижиг бизнесийн байгууллагын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

Үнэгүй
Компьютер график

Компьютер график

Үнэгүй
Монголд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх

Монголд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх

Үнэгүй
Монголын нэвтэрхий толины вэб сайт

Монголын нэвтэрхий толины вэб сайт

Үнэгүй
Япон, Монгол хэлний үйлдүүлэх, үйлдэгдэх хэлийг харьцуулан судлах нь

Япон, Монгол хэлний үйлдүүлэх, үйлдэгдэх хэлийг харьцуулан судлах нь

Үнэгүй
Арилжааны банкны зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Арилжааны банкны зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Үнэгүй
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээ

Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээ

Үнэгүй
Дарьганга соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох нь

Дарьганга соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох нь

Үнэгүй
Дэлгүүрийн борлуулалтын ажиллагсдын тоог оновчтой болгох нь

Дэлгүүрийн борлуулалтын ажиллагсдын тоог оновчтой болгох нь

Үнэгүй
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

Үнэгүй
Жижиглэн худалдаалах байгууллагын маркетингийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Жижиглэн худалдаалах байгууллагын маркетингийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Үнэгүй
Кино театрын тасалбар захиалгын систем

Кино театрын тасалбар захиалгын систем

Үнэгүй