Сэрүүлэг Их Сургууль

Сэрүүлэг Их Сургууль

Алсын хараа: Монгол улсын болон олон улсын боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн үндэсний хэмжээний их сургууль болно.

619

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Толгойт Төрийн бүс байгууллгын вэб сайтыг шинээр хийх

Толгойт Төрийн бүс байгууллгын вэб сайтыг шинээр хийх

Гишүүнчлэл
Валютын ханшны тооцоолол

Валютын ханшны тооцоолол

Гишүүнчлэл
Арилжааны банкны зээлийг бууруулах зарим боломж

Арилжааны банкны зээлийг бууруулах зарим боломж

Гишүүнчлэл
Япон, Монгол хэлний үйлдүүлэх, үйлдэгдэх хэлийг харьцуулан судлах нь

Япон, Монгол хэлний үйлдүүлэх, үйлдэгдэх хэлийг харьцуулан судлах нь

Гишүүнчлэл
Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

Гишүүнчлэл
Хэрэгцээн дээр тулгуурласан сургалт нь байгууллагын өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх нь

Хэрэгцээн дээр тулгуурласан сургалт нь байгууллагын өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл
Глобальчлалын нөхцөл дэх технологийн менежментийн асуудал

Глобальчлалын нөхцөл дэх технологийн менежментийн асуудал

Гишүүнчлэл
Монголын картын хэрэглээ

Монголын картын хэрэглээ

Гишүүнчлэл
Орон нутагт хамтын менежментийг байгуулах судалгаа, үр дүн

Орон нутагт хамтын менежментийг байгуулах судалгаа, үр дүн

Гишүүнчлэл
Оюутны анхаарлын шилжилтийн хөгжил хийсвэр сэтгэхүйд нөлөөлөх нь

Оюутны анхаарлын шилжилтийн хөгжил хийсвэр сэтгэхүйд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл
Суурь англи хэл хичээлийн сургалтын арга зүйн асуудалд

Суурь англи хэл хичээлийн сургалтын арга зүйн асуудалд

Гишүүнчлэл
Үйлдвэрлэлийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөжийг сайжруулах зарим арга боломжууд

Үйлдвэрлэлийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөжийг сайжруулах зарим арга боломжууд

Гишүүнчлэл
ХХОАТ-ын нийгмийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

ХХОАТ-ын нийгмийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл
Багануурын нүүрсний ил уурхайн 1-р хэсгээс жилд 1,5 саятн нүүрс гарган авах үеийн цахилгаан хангамж

Багануурын нүүрсний ил уурхайн 1-р хэсгээс жилд 1,5 саятн нүүрс гарган авах үеийн цахилгаан хангамж

Гишүүнчлэл
Бор-Өндөр Уулын Баяжуулах Үйлдвэрийн Хүдрийн гүний уурхайд шинэ түвшин нээх үеийн ашиглалтын системийн сонголт

Бор-Өндөр Уулын Баяжуулах Үйлдвэрийн Хүдрийн гүний уурхайд шинэ түвшин нээх үеийн ашиглалтын системийн сонголт

Гишүүнчлэл
Өндөр технологи шингэсэн экспортын бүтээгдэхүүнийг бий болгох нь

Өндөр технологи шингэсэн экспортын бүтээгдэхүүнийг бий болгох нь

Гишүүнчлэл
Таван толгойн нүүрсний уурхайгаас жилд 3,5 сая тонн нүүрс олборлох ашиглалтын төсөл

Таван толгойн нүүрсний уурхайгаас жилд 3,5 сая тонн нүүрс олборлох ашиглалтын төсөл

Гишүүнчлэл
Цагаан Суваргын ил уурхайгаас 18 сая тонн зэсийн хүдэр олборлох үеийн тээврийн хэрэгсэлийн оновчтой сонголт

Цагаан Суваргын ил уурхайгаас 18 сая тонн зэсийн хүдэр олборлох үеийн тээврийн хэрэгсэлийн оновчтой сонголт

Гишүүнчлэл