Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Мэдлэг, ур чадвараа нийгмийн баялгийг бүтээхэд зориулах худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийн с

122

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Сургуулийн 2008-2009 оны хичээлийн жилийн II улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Сургуулийн 2008-2009 оны хичээлийн жилийн II улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Гишүүнчлэл
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуулийн 2010-2011 оны хичээлийн жилийн II улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуулийн 2010-2011 оны хичээлийн жилийн II улирлын үйл ажиллагааны тайлан

Гишүүнчлэл
Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургуулийн 2006-2007 оны тайлан

Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургуулийн 2006-2007 оны тайлан

Гишүүнчлэл
Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

Гишүүнчлэл
Алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн татварын ачааллын шинжилгээ

Алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн татварын ачааллын шинжилгээ

Гишүүнчлэл
Их дээд сургууль, коллежуудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Их дээд сургууль, коллежуудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Гишүүнчлэл
Компанийн засаглалыг боловсронгуй болгох шаардлага, арга зам

Компанийн засаглалыг боловсронгуй болгох шаардлага, арга зам

Гишүүнчлэл
Монгол улсын нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх бодлого, арга зам

Монгол улсын нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх бодлого, арга зам

Гишүүнчлэл
НӨАТ-ын буцаан олголтыг боловсронгуй болгох

НӨАТ-ын буцаан олголтыг боловсронгуй болгох

Гишүүнчлэл
Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Гишүүнчлэл
Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналт

Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналт

Гишүүнчлэл
Үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлж, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах онол, арга зүйн асуудал

Үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлж, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах онол, арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл
Үндэсний үзэл дээр тулгуурлан монгол хоолоо сурталчлах нь

Үндэсний үзэл дээр тулгуурлан монгол хоолоо сурталчлах нь

Гишүүнчлэл
Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуны зуслангийн үйлчилгээний түвшинг сайжруулах зарим арга зам

Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуны зуслангийн үйлчилгээний түвшинг сайжруулах зарим арга зам

Гишүүнчлэл
Монгол улсын бизнес инкубаторын өнөөгийн байдал ба хөгжлийн чиг хандлага

Монгол улсын бизнес инкубаторын өнөөгийн байдал ба хөгжлийн чиг хандлага

Гишүүнчлэл
Монгол улсын өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь

Монгол улсын өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл
Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ

Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл