Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль

133

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Магистрантын эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (09)

Магистрантын эрдэм шинжилгээний бичиг №14 (09)

Үнэгүй
Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

Магистрантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн эмхэтгэл 2010 №5

Үнэгүй
Монголд E-маркетинг хөгжүүлэх нь

Монголд E-маркетинг хөгжүүлэх нь

Үнэгүй
Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуны зуслангийн үйлчилгээний түвшинг сайжруулах зарим арга зам

Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуны зуслангийн үйлчилгээний түвшинг сайжруулах зарим арга зам

Үнэгүй
Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын асуудалд

Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын асуудалд

Үнэгүй
Алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн татварын ачааллын шинжилгээ

Алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн татварын ачааллын шинжилгээ

Үнэгүй
Их дээд сургууль, коллежуудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Их дээд сургууль, коллежуудад элсэгчдийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудалд

Үнэгүй
Компанийн засаглалыг боловсронгуй болгох шаардлага, арга зам

Компанийн засаглалыг боловсронгуй болгох шаардлага, арга зам

Үнэгүй
Монгол улсын бизнес инкубаторын өнөөгийн байдал ба хөгжлийн чиг хандлага

Монгол улсын бизнес инкубаторын өнөөгийн байдал ба хөгжлийн чиг хандлага

Үнэгүй
Монгол улсын нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх бодлого, арга зам

Монгол улсын нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэх бодлого, арга зам

Үнэгүй
Монгол улсын өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь

Монгол улсын өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлуудын хүний нөөцийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах нь

Үнэгүй
Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Нийтийн хоолны бүтээгдэхүүний өртөг тооцоололт

Үнэгүй
Нийтийн хоолны газруудад НАССР системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, хэрэглээний зарим асуудал

Нийтийн хоолны газруудад НАССР системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, хэрэглээний зарим асуудал

Үнэгүй
Ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал

Ноолууран бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал

Үнэгүй
Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүгийн зохицуулалтын тайлагналын хэрэгжилт

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүгийн зохицуулалтын тайлагналын хэрэгжилт

Үнэгүй
НӨАТ-ын буцаан олголтыг боловсронгуй болгох

НӨАТ-ын буцаан олголтыг боловсронгуй болгох

Үнэгүй
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

Үнэгүй
Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын асуудалд

Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын асуудалд

Үнэгүй