Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Бүтээлч сэтгэлгээг өндөр түвшинд хөгжүүлэх, нийгмийн бодит хэрэгцээг хангах үйлсэд хувь нэмрээ оруул

1042

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Die beharrliche Schildkröte, Tranquilla Trampeltreu

Die beharrliche Schildkröte, Tranquilla Trampeltreu

Гишүүнчлэл
Аж ахуй нэгж, байгууллага дахь мэдлэг шингээх чадварыг тодорхойлох нь

Аж ахуй нэгж, байгууллага дахь мэдлэг шингээх чадварыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдаа үйлчилгээ ба нийтийн хоолны салбар

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдаа үйлчилгээ ба нийтийн хоолны салбар

Гишүүнчлэл
Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт газрын цоохор ирвэсийн экологийн судалгаа

Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт газрын цоохор ирвэсийн экологийн судалгаа

Гишүүнчлэл
Зайнаас үл хамаарах удирдлага бүхий автомат роботын системийн загварчлал

Зайнаас үл хамаарах удирдлага бүхий автомат роботын системийн загварчлал

Гишүүнчлэл
Ши, мөрөний ертөнцийг үзэх үзэл ба туурвил зүйн онцлог

Ши, мөрөний ертөнцийг үзэх үзэл ба туурвил зүйн онцлог

Гишүүнчлэл
Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг ашиглах

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг ашиглах

Гишүүнчлэл
Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: SVAR загвар

Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: SVAR загвар

Гишүүнчлэл
Монголын телевизүүдийн гадаад контент ба хүлээн авагчид үзүүлэх нөлөөлөл

Монголын телевизүүдийн гадаад контент ба хүлээн авагчид үзүүлэх нөлөөлөл

Гишүүнчлэл
Монголын тогтмол хэвлэлд агаарын бохирдлыг тусгаж буй өнцөг, хандлага

Монголын тогтмол хэвлэлд агаарын бохирдлыг тусгаж буй өнцөг, хандлага

Гишүүнчлэл
Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Орон сууцны зах зээл дээрх хедоник шинжилгээ/

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Орон сууцны зах зээл дээрх хедоник шинжилгээ/

Гишүүнчлэл
Питрам системийг Эрдэнэтийн хүдрийн ил уурхайд нэвтрүүлэх нь

Питрам системийг Эрдэнэтийн хүдрийн ил уурхайд нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл
Төрөөс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахимжуулах нь

Төрөөс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахимжуулах нь

Гишүүнчлэл
Улаанбаатар хот орчим буудлагын спортын цогцолбор байгуулах төсөл

Улаанбаатар хот орчим буудлагын спортын цогцолбор байгуулах төсөл

Гишүүнчлэл
Улсын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Улсын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Гишүүнчлэл
Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулах арга зам

Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл
Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлох нь

Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн IV-р овоолгын нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөлт

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн IV-р овоолгын нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөлт

Гишүүнчлэл