Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

743

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Die beharrliche Schildkröte, Tranquilla Trampeltreu

Die beharrliche Schildkröte, Tranquilla Trampeltreu

Үнэгүй
Аж ахуй нэгж, байгууллага дахь мэдлэг шингээх чадварыг тодорхойлох нь

Аж ахуй нэгж, байгууллага дахь мэдлэг шингээх чадварыг тодорхойлох нь

Үнэгүй
АПУ ХК-ний шинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгох арга зам

АПУ ХК-ний шинэ бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгох арга зам

Үнэгүй
Бизнесийн байгууллагад инновацийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь

Бизнесийн байгууллагад инновацийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь

Үнэгүй
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдаа үйлчилгээ ба нийтийн хоолны салбар

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдаа үйлчилгээ ба нийтийн хоолны салбар

Үнэгүй
Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт газрын цоохор ирвэсийн экологийн судалгаа

Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт газрын цоохор ирвэсийн экологийн судалгаа

Үнэгүй
Зайнаас үл хамаарах удирдлага бүхий автомат роботын системийн загварчлал

Зайнаас үл хамаарах удирдлага бүхий автомат роботын системийн загварчлал

Үнэгүй
Замын-Үүдийн ЭЗЧБ-ийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, гарах гарцыг Инчоны ЭЗЧБ-ийн загвар дээр харьцуулан судлах нь

Замын-Үүдийн ЭЗЧБ-ийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, гарах гарцыг Инчоны ЭЗЧБ-ийн загвар дээр харьцуулан судлах нь

Үнэгүй
Кино сурталчилгааг маркетингийн идэвхижүүлэлт болгон ашиглах нь

Кино сурталчилгааг маркетингийн идэвхижүүлэлт болгон ашиглах нь

Үнэгүй
Компанийн зээлийн эрсдэлийг KMV загвараар тогтоох нь

Компанийн зээлийн эрсдэлийг KMV загвараар тогтоох нь

Үнэгүй
Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг ашиглах

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг ашиглах

Үнэгүй
Монгол улсын парламентын дипломат ажиллагааны талаарх судалгаа

Монгол улсын парламентын дипломат ажиллагааны талаарх судалгаа

Үнэгүй
Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: SVAR загвар

Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: SVAR загвар

Үнэгүй
Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл 2016

Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл 2016

Үнэгүй
Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Үнэгүй
Монголын телевизүүдийн гадаад контент ба хүлээн авагчид үзүүлэх нөлөөлөл

Монголын телевизүүдийн гадаад контент ба хүлээн авагчид үзүүлэх нөлөөлөл

Үнэгүй
Монголын тогтмол хэвлэлд агаарын бохирдлыг тусгаж буй өнцөг, хандлага

Монголын тогтмол хэвлэлд агаарын бохирдлыг тусгаж буй өнцөг, хандлага

Үнэгүй
Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Үнэгүй