Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, инновацийн хөгжлийн төв

Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, инновацийн хөгжлийн төв

ХАА-н эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний ХАА-н инновацийн бүтээгдэхүүн түгээн дэлгэрүүлэлт

46

Нийт контент


Шүүлтүүр

Цэвэрлэх

Номын үнэлгээ

Бүтээлийн хугацаа

Төлбөрийн нөхцөл

Эрэмблэх:Сонгох
Монголын хөдөө сонин №7

Монголын хөдөө сонин №7

Гишүүнчлэл
Монголын хөдөө сонин №9

Монголын хөдөө сонин №9

Гишүүнчлэл
Инновацийн үйл ажиллагаа болон инновацийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэх

Инновацийн үйл ажиллагаа болон инновацийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэх

10,000 ₮
Хөдөө аж ахуйн салбарын инновацийн бүтээгдэхүүний каталоги-2018

Хөдөө аж ахуйн салбарын инновацийн бүтээгдэхүүний каталоги-2018

Үнэгүй
Монголын хөдөө сонин №4

Монголын хөдөө сонин №4

Гишүүнчлэл
Монголын хөдөө сонин №1

Монголын хөдөө сонин №1

Гишүүнчлэл
Монголын хөдөө сонин №8

Монголын хөдөө сонин №8

Гишүүнчлэл
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл

Монгол улсын хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэл

20,000 ₮
Монголын хөдөө сонин №6

Монголын хөдөө сонин №6

Гишүүнчлэл
Монголын хөдөө сонин №3

Монголын хөдөө сонин №3

Гишүүнчлэл
Шинэ бизнес хөдөө 1999 (26)

Шинэ бизнес хөдөө 1999 (26)

Үнэгүй
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбар: Хөгжлийн төлөв байдал

Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбар: Хөгжлийн төлөв байдал

12,000 ₮
Монголын хөдөө сонин №10

Монголын хөдөө сонин №10

Гишүүнчлэл
Монголын хөдөө сонин №5

Монголын хөдөө сонин №5

Гишүүнчлэл
Шинэ бизнес хөдөө 1999/01

Шинэ бизнес хөдөө 1999/01

Үнэгүй
Хөдөө аж ахуйн бизнесийн лавлах

Хөдөө аж ахуйн бизнесийн лавлах

10,000 ₮
Шинэ бизнес хөдөө 1999 (24)

Шинэ бизнес хөдөө 1999 (24)

Үнэгүй