Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол орны ан амьтдын түүхий эд зүйлсийн хууль бус худалдаа

Г.Золбаяр

Монгол орны ан амьтдын түүхий эд зүйлсийн хууль бус худалдаа

Гишүүнчлэл

?

Монгол орны хууль бус агнуурын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийн, хууль бус агнуурын эсрэг үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн жишиг орнуудаас суралцаж хулгайн ан агнууртай тэмцэх, ан амьтны түүхий эдийн худалдааг хязгаарлах, эрх зүйн орчинг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх бололцоотой арга хэмжээнүүдийг судлан таниулж цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой асуудлуудыг тогтоохыг зорилоо.

# ан амьтан# түүхий эд# хууль# худалдаа