Ургацын далай төсөл

О.Алтаншагай

Ургацын далай төсөл

Гишүүнчлэл

?

1970-аад оны сүүлч 1980-аад он бол газар тариалангийн салбарын эрчимтэй хөгжлийн үө байлаа. Гэвч 1990-ээд оноос хойш газар тариалангийн салбар аажмаар алдагдаж уналтанд хүрсэн юм. Тиймээс би энэхүү төслийн ажлаараа газар тариалангийн салбарын хөгжлийн асуудал, усалгаатай тариалангийн талаарх мэдээллийг өгөхийг зорилоо.

# Төсөл