Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол орны өмнөд говийн жижиг хөхтөн амьтны тархацын хэв маяг

Б.Номин

Монгол орны өмнөд говийн жижиг хөхтөн амьтны тархацын хэв маяг

Гишүүнчлэл

?

Монгол орны Алашань говь цөлийн жижиг хөхтөн амьтдын тархацын хэв маяг, олон янз байдал болон экосистемийн хэв шинжийг тогтооход бидний судалгааны зорилго чиглэгдэв.

# монгол улс# ан амьтан# хэв шинж