Хуш модны самар

О.Баярсайхан К.БаршагулД.Айбота

Хуш модны самар

Гишүүнчлэл

?

Монголд самар боловсруулах үйлдвэр байгуулах зах ЗЭЭЛД хушны самарыг нийлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхэд зорилгот зах зээл болон түүнд нэвтрэх бодит боломжийг судлан шинжлэж, оновчтой үр дүнд хүрэх явдал юм

# Мод