Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд металлын бохирдлын судалгаа

П.Дэлгэрмаа

Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд металлын бохирдлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Улаанбаатар хотын Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргүүдээс авсан шатахуун түгээх станц орчмын хөрсний дээжин дээр хөрсний хүнд металлын бохирдлын түвшинг тодорхойлж бусад дүүргүүдээс авсан хөрсний дээжтэй харьцуулалт хийж хүрээлэн буй орчинд ямар сөрөг үр нөлөө үзүүлж байгааг тогтоохыг зорилоо.

# хөрс# хүнд металл# судалгаа