Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өөрчлөлт ба хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь

Б.Дэнсмаа

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өөрчлөлт ба хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдолын түвшинг тогтоож, хүн амын өвчлөлтийн тархалтанд хэрхэн нөлөөлж буйг судлах зорилготой. Улаанбаатарын оршин суугчдын тэн хагас нь уулсын энгэр дагаж байрласан учир гэр хорооллын утаа униар нь орчныхоо агаарыг ихээхэн бохирдуулаад зогсохгүй, голын хөндий дагаж харьцангуй нам дор газар байрласан нь хотын төв хэсгийн агаарыг бохирдуулах нэг эх үүсвэр нь болдог.

# хүн ам зүй# эрүүл мэнд# менежмент