2 давхар байшингийн зураг төсөл

Б.Дөpвөн-HaндинН.ЭнхболдА.Мөнхотгон

2 давхар байшингийн зураг төсөл

Гишүүнчлэл

?
Системийг ашиглаж энгийн болон портал вэб сайтаас эхлээд онлайн худалдаа, жижиг бизнес, ашгийн бус олон нийтийн болон төр засгийн байгууллагын вэб сайтыг хийж болно. Мөн интранэт болон экстранэт зохиох, сургууль болон сүм, хувь хүн болон гэр бүл, онлайн сонин ба сэтгүүл гаргах гэх мэт маш олон зорилгоор ашиглах боломжтой.
# барилга# зураг төсөл