Эх үрсийн амаржих төвийн архитектур төлөвлөлт

М.Лхагважаргал

Эх үрсийн амаржих төвийн архитектур төлөвлөлт

Гишүүнчлэл

?
- БНбД болон MNS стандарт шаардлагуудыг хангасан эмнэлгийн архитектур төлөвлөлт хийх, -Тус эмнэлгээр үйлчлүүлж буй хүүхэд эхчүүдэд тухтай тохилог орчинг бүрдүүлж өгөх -Эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
# эх үрс# төлөвлөлт