Баянзүрх дүүрэгт байрлах хүүхдийн эмнэлгийн интерьер төлөвлөлт

Ж.Мөнхтунгалаг

Баянзүрх дүүрэгт байрлах хүүхдийн эмнэлгийн интерьер төлөвлөлт

Гишүүнчлэл

?
Хүүхдэд зориулсан тав тухтай тохилог орчииг бий болгож өгөх. Интерьер болон гадна тохижилтыг норм дүрмийн дагуу шийдэх, эмэнэлэгт шаардагддаг бүх норм дүрмийг судлах, орчин үеийн хэв маяг шингээсэн интерьер шийдэж өгөх, ногоон байгууламжийг шиидэж өгөх, машины зогсоол шийдэж өгөх, түрэгний тэргийг чөлөөтэй орох нөхцлийг бүрдүүлж өгөх зорилготой.
# хүүхдийн эмнэлэг# интерьер