Баярт ус үйлдвэрлэх төсөлд тодорхойлолт өгөх нь

Н.Баярбат

Баярт ус үйлдвэрлэх төсөлд тодорхойлолт өгөх нь

Гишүүнчлэл

?
Бид Улаанбаатар хотоос зайтай байгалийн цэвэр орчинд үйлдвэрийн байр барьж орчин үеийн чанартай сайн тоног төхөөрөмж суурилуулан чадварлаг баг хамт олон бүрдүүлж улсын хэмжээнд өрсөлдөх байгалийн эрдэст ус үйлдвэрлэх зорилготой.
# ус үйлдвэрлэх # эрдэст ус