Залуусын соёл амралтын цогцолбор төв

Ж.ТүвшинтулгаХ.БилгүүнО.Энхтөр

Залуусын соёл амралтын цогцолбор төв

Гишүүнчлэл

?
Залуусын чөлөөт цаг, соёл боловсрол, оюуны болоод бие бялдарын түүнчлэн зөв нийгэмшилт, хөгжил төлөвшилтийг дэмжих үйл ажиллагаа ба бүх талын зориулалт бүхий цогцолбор төвийг байгуулах зорилготой.
# амралт# цогцолбор