Барилгын салбарт ухаалаг технологийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлын судалгаа

Г.Гүнсүлд

Барилгын салбарт ухаалаг технологийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улс болон дэлхийн улс гүрнүүдийн хиймэл оюун ухаант барилгын шийдэл, хэрэглээ талыг судалж, тэдгээрийн хоорондын харьцуулалт болон уг шийдлүүд олон улсын эдийн засгийн харилцаа, дижитал эдийн засагтай хэрхэн уялдах талаар судалж ижил болон ялгаатай байдлыг тодорхойлоход оршино.
# барилга# ухаалаг# технологи