Хүйтнээр дэвсэх нэг үе асфальт бетон хучлагатай зам

Г.Ганзориг Т.Лхамсүрэн

Хүйтнээр дэвсэх нэг үе асфальт бетон хучлагатай зам

Гишүүнчлэл

?

Манай орны хувьд өргөн уудам нутагтай, хүн ам сийрэг алслагдан суурьшсан учир тэдгээрийг холбож өгөх зүйл нь авто замын тээвэр холбоо юм. Авто зам нь бусад тээврийн замаас давуу талуудтай. Манай орны хувьд ачаа тээврийн 70%-ийг авто зам гүйцэтгэж байна

# зам тээвэр