Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах нь

Б.Батзаяа

Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Авто замын байгууллагын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулахад оршино.

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн онол арга зүйн үндсэн асуудлыг судлах
  • Бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт судалгаа хийх
  • Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн өнөөгийн байдлыг судалж тулгамдсан асуудлуудыг илрүүлэх
  • Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах
# Нягтлан бодох бүртгэл# байгууллага# Баримт бичиг