Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээ

А.Ариунтуяа

Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Банкны НББ-ийн сурах бичгүүдийн агуулга, онол арга зүйн багтаамж, мэдлэг хураах боломжийг илрүүлэхэд тус дэм үзүүлэхэд оршино.

# Сурах бичиг# Нягтлан бодох бүртгэл# Арилжааны банк